top of page
  • Obrázek autoraMilan

CHRAŇME SVÉ DIVÁKY

V souvislosti s aktuální situací ohledně onemocnění způsobeného koronavirem covid-19 probíhá celá řada diskusí ohledně návratu diváků do kultury, eliminace jejich obav a jaký způsob řešení je nejvhodnější.ÚVOD

I nadále bude určitě platit používání jednorázových ochranných prostředků, a to minimálně do doby proočkovanosti většiny populace. Zde je důležité si uvědomit, že jednorázové prostředky se nemají používat opakovaně. O tom již bylo napsáno mnoho studií včetně udržování a používání nejvhodnějších materiálů.

Pro eliminaci bakterií ve vzduchu se používání několik technologií:

- ionizace vzduchu (nesmí být za přítomnosti lidí),

- chemické čištění vzduchu

- UV záření

UV záření spočívá v jeho obsorpci nukleovými kyselinami mikroorganismů, čímž dojde k jejich narušení a následně usmrcení. Virus covid-19, SARS-CoV-2 patří do skupiny RNA virů, kde se vyskytuje v RNA (ribonukleová kyselina) jako nukleová báze uracil, který je evolučně starší složkou nukleových kyselin.

Pro sterilizaci vzduchu od virů se využívá UV-C záření, které je velmi spolehlivé. Spočívá v jeho absorpcí nukleovými kyselinami organismů, čímž dojde k jejich narušení a následnému usmrcení.

Virus covid-19, SARS-CoV-2 patří do skupiny RNA virů, kde se vyskytuje v RNA (ribonukleová kyselina) jako nukleová báze uracil, která je evolučně starší složkou nukleových kyselin. 

Pro profesionální používání níže představujeme germicidní zářiče, které je možné instalovat do veřejných prostorů a jejich provoz je možný i během představení.


Zajímavým doplňkem ochrany je pasivní ochrana klik např. u toalet, kanceláří apod.

Představujeme další novinky a možnosti eliminující přenos virů a zvyšující ochranu diváků nebo i pracovníků.


Germicidní zářič-tubus pro kina, kulturní domy, divadla

Zářič zabíjí viry a snížuje virovou nálož ve vzduchu a používá se k dezinfekci vnitřních prostor např. kina, kulturní domy, divadla, kluby s velkým pohy- bem lidí atd. Provoz není omezen lidmi v místě instalace.

Čištění je realizováno nuceným oběhem vzduchu přes komoru s UV zářivkami. Zařízení je uzpůsobeno tak, aby záření nepronikalo mimo komoru s UV zdroji. K dezinfekci se používá takzvané germicidní záření, což je ultrafialové záření spektra UV-C vlnové délky pod 320 nm.

Dezinfekce vzduchu je realizována působením tohoto spektra na mikroorganismy, které se nacházejí ve vzduchu. Není na bázi ionizace vzduchu.
gemicidní_zaric_tubus
.pdf
Stáhnout PDF • 635KB

SITAIR - dezinfekce vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách

SITAIR UV AIR série se vyznačuje unikátními systémy. Tato technologie se skládá z UV lamp umístěných uvnitř sacího vzduchového kanálu vzduchotechniky. UV světlo čistí a dezinfikuje vnitřní vzduch od bakterií, virů a plísní. UV záření vyzařuje speciální frekvenci ultrafialového světla, které proniká buněčnými stěnami biologických kontaminantů a poškozuje jejich fyziologickou strukturu.
Sitair
.pdf
Stáhnout PDF • 360KB

Vstupní turniket / branka

Pro minimální kontakt s diváky doporučujeme větší důraz na online prodej vstupenek s tím, že ověřování není přes PipBoye, ale přes vstupní turniket, který disponuje čtečkou a SW řešením propojený do systému Ticketware. Turniket je motorický, po zatlačení na kříž se otočí o 120°. Servopohon pozvolna otáčí křížem do následující klidové polohy. Rychlost otáčení je přizpůsobena individuálním potřebám procházejícího. Není-li uskutečněn průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase. Snímače karet jsou umístěny na statické části turniketu.


CopperTape

Velmi jednoduché a efektivní řešení pasivní ochrany přenosu virů.

Mezinárodní studie opakovaně prokázaly přítomnost antivirotik, antibakteriální a fungicidní vlastnosti zkracující životnost virů, bakterií a hub v mědi. Renomovaný Hohensteinův institut potvrdil výrazný virucidní a silně antibakteriální účinnost této měděné textilie.

Studie provedená pod záštitou amerických úřadů prokázala, že měď ve velmi krátké době inaktivuje virus SARS-Cov-2. Nejnovější laboratorní výsledky nezávisle potvrzují účinnost pásky Copper-Tape proti SARS-Cov-2.Copper_Tape
.pdf
Stáhnout PDF • 320KB

21 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

PF 2022

コメント


bottom of page