REFERENCE

Shadow on Concrete Wall

Ticketware používá přes 260 klientů

kteří měsíčně prodají přes Ticketware více než milión vstupenek

Ohlasy

Ľubomír Muller
MCK Malacky

Líbí se nám komplexnost systému, kde navzdory velkému rozsahu funkcí si dokážeme jednoduše řídit vše potřebné. Množství funkcí je automatizovaných a intuitivních. Dnes si už život bez Ticketware neumíme ani představit.

Přečtěte si více o dalších funkcích systému