top of page

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Správce osobních údajů, společnost Ticketware s.r.o., se sídlem Nad Pískovnou 1450/5, 140 00 Praha 4, IČ: 03485285, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232494 (dále jen „Správce“), jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
a. fungování webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
b. přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas, re-targeting pokud jste k tomu udělili souhlas.

Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 písm. a) lze považovat za zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“). Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

3. Cookies dle odst. 1. písm. b) jsou zpracovány pro účely přizpůsobení a cílení reklamy a pro re-targeting a jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-  požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
-  vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
-  požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
-  vznést námitku proti zpracování,
-  na přenositelnost nebo právo na kopii osobních údajů,
-   v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud.

bottom of page